Vitaalvoetreflex voor een beter leven.

         Marius Richtersstraat 60     3059 TH    Rotterdam (Nesselande)   06-38128875
Welkom op de website van Vitaalvoetreflex in Rotterdam.
Mijn naam is Madelon van Heeren en ik werk als Complementair Natuurgeneeskundig Therapeut in mijn praktijk TerraVitaal waarbij ik volgens holistische wijze natuurgeneeskundige behandelingen geef volgens de vijf natuurgerichte principes welke je hieronder kunt vinden.


5 natuurgerichte principes

In de natuurgeneeskunde is gezondheid meer dan "niet ziek zijn". Ziekte volgens de Natuurgeneeskunde is een natuurlijke reactie van het lichaam dat altijd streeft naar een gezonde, evenwichtige situatie, voor lichaam ťn geest. Het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen en de natuurgeneeskundige behandeling zal er ook op gericht zijn om dat vermogen te stimuleren. Het toepassen van de 5 natuurgeneeskundige principes*, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen de natuurlijke manier om evenwicht te brengen wanneer er verstoring is ontstaan.

Mensen worden steeds bewuster van de noodzaak van een gezonde leefstijl. Ze zijn echter nog onwetend over ziekmakende processen en hoe deze zelfstandig tot verandering te brengen.
Mijn behandeling is er altijd op gericht cliŽnten bewust te maken van de oorzaak van de ziekmakende patronen. Door de oorzaak van de klacht op te sporen en aan cliŽnten uitleg te geven over hoe de klacht als gevolg van de oorzaak is ontstaan, geeft aan de cliŽnt inzicht hoe dit patroon zelfstandig te veranderen is. Bewustwording en zelf weer de regie krijgen over de cliŽnt zijn/haar eigen leven zal bijdragen aan een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Als BATC Natuurgeneeskundig Therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes*:
*bron KBNT januari 2019
De vijf natuurgerichte principes beschreven volgens de KBNT* De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat ik als therapeut mijn cliŽnt op een holistische wijze benader. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, bijvoorbeeld in ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat Ďniet zichtbaarí is, denk bijvoorbeeld aan de Ďlege ruimteí om ons heen, onze chakraís en ons auraveld. De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakraís en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen er emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

2. Prikkeloverdracht
De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is ťťn van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

3. Drainage
In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kunnen deze invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

4. Voeding
Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche. Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

5. Psyche
Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beÔnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beÔnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Bovenstaande tekst is afkomstig van de KBNT, welke mij verplicht wordt om op mijn homepagina te vermelden.

Om deze principes te ondersteunen worden, al naar gelang de klachten, verschillende behandelvormen ingezet.

De behandelingen zijn volgens een holistische benadering, maar zijn geen vervanger van de reguliere zorg. Blijf ten alle tijden onder behandeling van uw arts. Hij of zij kan het ziekteproces nauwkeurig in de gaten houden en volgen.

Ik sta ingeschreven bij de beroepsvereniging BATC.
Voor vergoeding van het consult verwijs ik u naar de tarieven op de website.
Daar vindt u een link naar de BATC waar u meer informatie kunt krijgen over hoe de vergoeding is bij iedere zorgverzekeraar waar de BATC een contract mee heeft.

Vitaalvoetreflex is onderdeel van Praktijk voor holistische leefwijze TerraVitaal.
www.terravitaal.nl

TerraVitaal © Copyright 2019