Vitaalvoetreflex voor een beter leven.
        A personal touch


        

VoetreflexPlus behandeling

Eerste consult:
Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek/anamnese en een Chinese voetreflexmassage. De vervolgconsulten kunnen uit verschillende soorten Chinese behandelingen bestaan al naar gelang de beste behandelwijze is op dat moment.

De kosten voor een voetreflexbehandeling komen voor vergoeding in aanmerking wanneer je aanvullend bent verzekerd voor natuurgeneeskundige behandelingen. Meer informatie kun je vinden op www.terravitaal.nl

Reacties tijdens en na een behandeling
Tijdens de behandeling kun je de volgende reacties krijgen:
- warm of koud worden
- ontspannen voelen
Na de behandeling kunnen de volgende reacies optreden:
- meer ontspannen en dieper slapen
- gevoel van loomheid
- vermoeidheid die naar buiten komt

Deze reacties kunnen ontstaan doordat reflexzonetherapie de bloedsomloop stimuleert. Hierbij komen afvalstoffen vrij die door het lichaam moeten worden uitgescheiden.
Het drinken van extra water na de behandeling bevordert de uitscheiding van de afvalstoffen. Ook kan het zo zijn dat de klachten tijdelijk verergeren.
Dit is een herstelreactie van het lichaam. Na een paar behandelingen verdwijnt dit weer
als het lichaam in balans komt.

Ik ben in mijn Chinese opleiding onderwezen in westerse en oosterse technieken en heb tevens de westerse medische basiskennis op HBO niveau behaald.
Als therapeut heb ik een beroepsgeheim en alleen u en ik hebben toegang tot de vastgelegde gegevens.

Vitaalvoetreflex Copyright 2011